Společnost BURGET KALABIS advokátní kancelář, s.r.o. byla založena v roce 2014 a navazuje na mnohaletou advokátní praxi Mgr. Miroslava Burgeta. Naše advokátní kancelář má sídlo v Prostějově.

V naší advokátní kanceláři poskytujeme právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací, sepisováním smluv a podání, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy, rozhodci nebo orgány veřejné správy. Při poskytování právní pomoci svým klientům aktivně spolupracujeme s kolegy advokáty v EU, ve Švýcarsku a ve Spojených arabských emirátech.

Poskytujeme právní služby občanům, živnostníkům, veřejnoprávním korporacím, spolkům, obchodním korporacím (obchodním společnostem a družstvům), včetně významných průmyslových podniků.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc a obhajobu v trestním řízení u všech trestných činů, včetně zastupování poškozených v trestním řízení. Dále provádíme pro naše klienty efektivní vymáhání pohledávek a advokátní úschovy.

Nejen vzhledem k rozsahu poskytovaných právních služeb a počtu svých členů, zaujímá naše advokátní kancelář přední místo v rámci regionu.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a naší advokátní kanceláří je:

  • Česká advokátní komora,
  • Národní tř. 16, 110 00,
  • Praha 1,
  • e-mail: epodatelna@cak.cz;
  • ID datové schránky: n69admd,
  • http://www.cak.cz.